Veřejná zakázka: Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 3725
Systémové číslo VZ: P17V00000183
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.08.2017
Nabídku podat do: 23.10.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu - Rukavice
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
- dodávky nových lékařských vyšetřovacích nitrilových rukavic bez pudru, nesterilních, určených pro jednorázové použití a dodávka operačních latexových rukavic bez pudru a s pudrem, sterilních, určených pro jednorázové použití, pro potřeby Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkové organizace a Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace,

- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,

- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 587 998 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
 • IČO: 00844853
 • Poštovní adresa:
  Vydmuchov 399/5
  73401 Karviná

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se předkládají písemně v listinné formě na adresu kontaktní osoby zadavatele: JUDr. Rita Kubicová, advokátka, se sídlem Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy