Veřejná zakázka: VÝPŮJČKA 3 KOAGULOMETRŮ A DODÁVKA SPECIFICKÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 3737
Systémové číslo VZ: P17V00000195
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.08.2017
Nabídku podat do: 06.11.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VÝPŮJČKA 3 KOAGULOMETRŮ A DODÁVKA SPECIFICKÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou:
- Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v koagulační laboratoři a laboratoři krevní banky v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Karviná a Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová.
- Bezplatná výpůjčka 3 ks nových, neopotřebovaných a nerepasovaných (rok výroby 2015, 2016, 2017) koagulometrů k provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu v laboratoři krevní banky (pracoviště Karviná) a koagulační laboratoři (pracoviště Orlová) – spektrum vyšetření PT, aPTT, Fib C, AT,DD, dále pak v koagulační laboratoři (pracoviště Karviná) - spektrum vyšetření PT, aPTT, Fib C, AT,DD + stanovení koagulačních faktorů (FII, FVIII, FIX, FXII), vWF:Ag, vWF:Act, Proteinu C, Proteinu S, APC-R, LA (dRVVT screen, dRVVT confirm), TT.
- zajištění dopravy přístrojů do místa plnění, instalace, montáž a uvedení zařízení do provozu, připojení přístrojů do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,
- provedení zabezpečení přejímací zkoušky dle platné právní úpravy,
- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to jak v tištěné, tak i elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. Sb., plné servisní zabezpečení, zajištění on-line přenosu výsledků do systému OpenLims firmy Stapro, to vše zdarma po celou dobu trvání výpůjčky,
- Paleta nepodkročitelného spektra požadovaných vyšetření a množství výkonů dle roku 2016 (včetně kontrol, kalibrací, opakování):
Vyšetření Počet za rok
PT 34 000
aPTT 22 000
Fibrinogen dle Clausse 17 000
AT 2 500
DD 5 500
FII 220
FVIII (koagulačně) 1 000
FIX 300
FXII 500
vWF:Ag 200
vWF:Act 200
Protein C (chromogenně) 400
Protein S (volný protein S) 400
APC-R 450
dRVVT screen 900
dRVVT confirm 550
TT 400

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
 • IČO: 00844853
 • Poštovní adresa:
  Vydmuchov 399/5
  73401 Karviná

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
uvedeno v Zadávací dokumentaci

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy