Veřejná zakázka: Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4496
Systémové číslo VZ: P19V00000060
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.03.2019
Nabídku podat do: 29.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výpůjčka imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kontrolních materiálů a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) k vyšetření presepsinu v objemu uvedených v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov.

b) Bezplatná výpůjčka nového (rok výroby 2018, 2019), nerepasovaného imunochemického analyzátoru k provádění níže specifikovaných vyšetření, včetně:
- dodávky UPS ( včetně dokumentace a manuálu v českém jazyce)
- připojení analyzátoru do laboratorního informačního systému OpenLIMS firmy Stapro,
- zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu,
- provedení zabezpečení přejímací zkoušky funkčnosti dodávaného přístroje,
- provedení instruktáže min. 15 osob zadavatele v potřebném rozsahu, a to v českém jazyce v sídle zadavatele, v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.,
- dodání podkladů potřebných pro provoz zařízení, zejména uživatelských manuálů (návod k obsluze) v českém jazyce, a to v tištěné, popřípadě elektronické podobě, a technických manuálů v češtině nebo v angličtině,
- dodání dokladů osvědčujících způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
- dodání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 268/2014 Sb., (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží účastník současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka),
- provádění odborné údržby v souladu se zákonem č. 268/2014. a plné servisní zabezpečení, a to po celou dobu trvání výpůjčky,
- dostupnost servisu (servisního technika ) do 6 hodin od nahlášení poruchy, servisní podpora 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, bezplatná Hotline linka 24hodin/7 dní v týdnu v českém jazyce

vše výše zmiňované na náklady dodavatele po celou dobu trvání výpůjčky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
 • IČO: 00844896
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 1132/24
  73601 Havířov

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy