Veřejná zakázka: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část – II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4605
Systémové číslo: P19V00000169
Evidenční číslo zadavatele: 637180
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.08.2019
Nabídku podat do: 23.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o. – 2. část – II.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nové zdravotnické techniky – 1 ks ultrazvukového přístroje, blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami (dále také jako „zařízení“ nebo jako „předmět veřejné zakázky“) a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění služeb spočívajících v instalaci, příp. montáži zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny, a odborné zaškolení personálu zadavatele k jednotlivým zařízením v nezbytném rozsahu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 • IČO: 00534242
 • Poštovní adresa:
  Kaštanová 268
  73961 Třinec

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky