Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup porodní vany pro porodnické oddělení NsP Havířov, p.o.
Odesílatel Alexandra Stušová
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2019 12:35:48
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel zveřejňuje dodatečnou informaci včetně aktualizovaných příloh.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1.pdf (429.74 KB)
- VZ porodní vana - technická specifikace - příl. č. 2 úprava 2.xlsx (11.46 KB)
- akt 25.1.VZ porodní vana - obchodní podmínky - příl. č. 4.doc (187.00 KB)