Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZZS Moravskoslezského kraje- speciální čtyřkolová vozidla-2017
Odesílatel Martina Bílá
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2019 08:14:42
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "ZZS Moravskoslezského kraje- speciální čtyřkolová vozidla-2017".


Přílohy
- výzva.pdf (1.41 MB)
- Příloha č.1 Technická specifikace.docx (26.19 KB)
- příloha č.2-kupní smlouva.doc (99.50 KB)