Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Odesílatel Zuzana Hierschova
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2019 21:15:30
Předmět Vysvětlení ZD č. 4 - Technická specifikace II

Vysvětlení ZD č. 4 - Technická specifikace II


Přílohy
- DPS_SO01,04,05 - D_VÝKRESOVÁ ČÁST.rar (3.16 MB)