Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy I.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Domova sester ve Slezské nemocnici v Opavě. Dosavadní využití budovy je budovy pro bydlení, navržené stavební úpravy mění účel užívání na objekt se smíšeným využitím stavby pro zdravotnické a sociální služby s byty. Součástí navržených stavebních úprav je zpřístupnění všech podlaží budovy domova sester. Zadavatel upozorňuje, že předmětem této veřejné zakázky jsou dle projektové dokumentace pouze stavební objekty SO 01, SO 04 a SO 05 a vedlejší náklady pro SO 04 a SO 05.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://msk.ezak.cz)
Kontakt: Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.
Zástupce zadavatele :
Hi – 2 ing, s.r.o.
28. října 770/6, Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 30.04.2019 12:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 19.03.2019 10:00