Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Magnetická rezonance – výstavba objektu
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2020 13:00:00
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci "Magnetická rezonance - výstavba objektu".
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příl 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (445.78 KB)