Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka šokového zchlazovače a zmrazovače
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 14.07.2020 09:00
Čištění a údržba vývodů vzduchotechniky II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 14.07.2020 09:00
„Upgrade magnetické rezonance a poskytování servisu po dobu 8 let po uplynutí záruční doby“
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2020 31.07.2020 09:00
Oprava střechy garáží VS Frenštát p.R.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 09.07.2020 07:00
Servis a kontroly ukončovacích prvků medicinálních plynů II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 10.07.2020 07:00
Rozšíření lůžek následné péče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.06.2020 14.07.2020 09:00
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov II“
nadlimitní Příjem nabídek 22.06.2020 24.07.2020 09:00
Dodávka kapesního bezdrátového ultrazvukového diagnostického přístroje pro infekční oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2020 30.06.2020 09:00
Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky přístroje k monitoraci hemodynamiky pro ARO
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2020 25.06.2020 09:00
Dodávka vjezdového platebního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2020 26.06.2020 09:00
Podpora informačního systému operačního řízení
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2020 07.07.2020 07:00
„Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p.o. – 2. část“
nadlimitní Příjem nabídek 08.06.2020 10.07.2020 09:00
Dodávka a výměna HEPA filtrů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 30.06.2020 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 19.06.2020 10:00
Budova B – rekonstrukce balkónů
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2020 22.06.2020 09:00
všechny zakázky