Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup porodní vany pro porodnické oddělení NsP Havířov, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2019 01.02.2019 07:00
Pořízení zdravotnických přístrojů - štěrbinová lampa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 30.01.2019 08:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika III
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 19.02.2019 10:00
Vybavení interiéru bronchoskopického sálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 22.01.2019 09:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace III
nadlimitní Příjem nabídek 27.12.2018 29.01.2019 10:00
Dodávka 2 ks serverů pro ICT oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2018 07.01.2019 09:30
Dodávka ultrazvukového diagnostického přístroje pro RDG oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2018 10.01.2019 09:00
Opravy, revize a servis gastronomických zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2018 14.12.2018 08:00
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy
podlimitní Hodnocení kvalifikace 04.12.2018 11.01.2019 12:00
Dodávka periferních žilních kanyl
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2018 19.12.2018 10:00
Dodávka vyšetřovacích a operačních rukavic
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2018 13.12.2018 10:00
Rekonstrukce interní JIP
podlimitní Hodnocení 23.11.2018 12.12.2018 10:00
Dodávka obalového materiálů pro centrální sterilizaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2018 11.12.2018 10:00
Dodávka intrakorporálního litotryptoru pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 05.12.2018 10:00
Dodávky setů k enterálním výživám, vč. bezplatné výpůjčky 50 ks enterálních pump II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2018 05.12.2018 09:00
všechny zakázky