Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.88 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Vestavba sociálních zařízení INT 1 a 2 Karviná“
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 09:00
Výměna automatických dveří - COS Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 06.04.2020 08:00
Dodávka nové telefonní ústředny pro Slezskou nemocnici v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2020 08.04.2020 10:00
Dodávka bezdrátového ultrazvukového diagnostického přístroje pro GYN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2020 06.04.2020 09:00
Servis a kontroly ukončovacích prvků medicinálních plynů
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 31.03.2020 09:00
Dodání nábytku a vybavení
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 31.03.2020 07:00
Datacentrum s garantovanou bezpečností – výstavba páteřní optické sítě
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 31.03.2020 10:00
Pavilon K – stavební úpravy
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2020 03.04.2020 08:30
Dodávka IT technologie pro provoz CDZ
podlimitní Hodnocení 10.03.2020 31.03.2020 09:00
Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků II
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 24.07.2020 08:00
„Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov“
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 09.04.2020 09:00
Pavilony V/A - chlazení ambulancí chirurgie a ortopedie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2020 19.03.2020 09:00
Dodávky náhradních dílů pro autoservis SZZ Krnov a vozidla SN v Opavě a SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2020 25.03.2020 09:00
Dodávka automobilů pro provoz CDZ
podlimitní Příjem nabídek 03.03.2020 03.04.2020 14:00
Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností a dodávka Next Generation Firewall
podlimitní Hodnocení 26.02.2020 18.03.2020 10:00
všechny zakázky