Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce centrální sterilizace - stavba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. 08. 2016 02. 09. 2016 08:00
Dodávka 70 ks počítačů a monitorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18. 08. 2016 01. 09. 2016 14:00
Čistírny odpadních vod - demolice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. 08. 2016 29. 08. 2016 10:00
Dodávka a instalace bifázického defibrilátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16. 08. 2016 29. 08. 2016 11:00
Pavilon V/B – vnitřní úpravy místnosti č. 209 (urologie)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13. 08. 2016 29. 08. 2016 09:00
Dodávka flexibilního ureterorenoskopu pro urologické odd.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13. 08. 2016 30. 08. 2016 13:00
Dodávka tabletového systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11. 08. 2016 30. 08. 2016 10:00
Generální oprava rozvodů medicínských stativů SKOS-COS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11. 08. 2016 07. 09. 2016 10:00
Výměna linolea na dětském oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 10. 08. 2016 19. 08. 2016 08:00
Stavební úpravy 3.NP pavilonu A,B,C Nemocnice ve FM
VZ malého rozsahu Hodnocení 09. 08. 2016 23. 08. 2016 10:00
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
VZ malého rozsahu Hodnocení 05. 08. 2016 16. 08. 2016 08:00
Modernizace a obnova zdravotnických prostředků pro centrum domácí ošetřovatelské péče
nadlimitní Příjem nabídek 02. 08. 2016 26. 09. 2016 10:00
Zhotovení energetických auditů
VZ malého rozsahu Hodnocení 27. 07. 2016 05. 08. 2016 08:00
Dodávka 2 ks osobních automobilů pro centrum domácí oš. péče,opak.ř.III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 26. 07. 2016 08. 08. 2016 09:00
Rekonstrukce části komunikací
podlimitní Hodnocení 20. 07. 2016 11. 08. 2016 10:00
všechny zakázky