Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nemocniční kuchyně – šokový zchlazovač a zmrazovač
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 06.10.2023 10:00
Stavební úpravy gastro provozu SZZ Krnov
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2023 16.10.2023 08:30
Pořízení echokardiografu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 09:00
Dodávka PC, LCD monitorů a licencí Windows Server 2022 Cal Device
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 12.10.2023 08:00
Dodávka 2 ks serverů pro virtualizaci serverové struktury II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 09.10.2023 08:00
Vyšetřovací bronchoskopická věž pro plicní oddělení SN v Opavě
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 09:00
Modernizace tepelného hospodářství III - Sanatorium Jablunkov, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 25.09.2023 12.10.2023 10:00
Oprava střechy kotelny Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 06.10.2023 08:00
Přeložka NN přívodu napájení a běžných obvodů pavilonu V/D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2023 10.10.2023 08:30
Dodávka sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 05.10.2023 09:00
Výpůjčka plně automatizovaných biochemických a imunochemických analyzátorů včetně dodávky specifického spotřebního materiálu
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 16.10.2023 09:00
Dezinfekční automaty a sušící skříň pro gastroenterologii
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2023 02.10.2023 09:00
Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.09.2023 26.09.2023 08:00
Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově L
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2023 04.10.2023 10:00
Město Albrechtice – stavební úpravy budovy OOP-střecha
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 02.10.2023 11:00
všechny zakázky