Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Typ dle předp. hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vozidla pro rozvoz stravy III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. 09. 2016 31. 10. 2016 10:00
Dodávka pomůcek k polohování pacienta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. 09. 2016 10. 10. 2016 08:00
Výměna rozvodů zdravotechniky v křídle A Karviná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 09. 2016 07. 10. 2016 08:00
Dodávka pomůcek k zajištění hygieny pacienta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 09. 2016 10. 10. 2016 13:00
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka 2 ks kardiotokografů s telemetrickým monitorováním
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27. 09. 2016 03. 10. 2016 08:00
Dodání notebooků
podlimitní Příjem nabídek 26. 09. 2016 14. 10. 2016 09:00
Projektová dokumentace - jednotka poanesteziologické péče
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. 09. 2016 06. 10. 2016 08:00
Dodávka intravenózních bezpečnostních kanyl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 09. 2016 03. 10. 2016 10:00
Dodávka intravenózních kanyl
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23. 09. 2016 03. 10. 2016 10:00
Dodváka a instalace elektrických motodlah včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 05. 10. 2016 11:00
Dodávka 16 ks lůžek včetně příslušenství a matrace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21. 09. 2016 05. 10. 2016 10:00
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
podlimitní Příjem nabídek 21. 09. 2016 06. 10. 2016 10:30
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, p.o. - doplnění a obnova zdravotnické techniky
podlimitní Příjem nabídek 20. 09. 2016 07. 10. 2016 08:00
Dodávka zdravotnických prostředků pro ošetřovatelskou péči SNO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. 09. 2016 06. 10. 2016 09:00
Dodávka zdravotnických prostředků pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17. 09. 2016 11. 10. 2016 09:00
všechny zakázky