Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava laseru GreenLight XPS pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 10.05.2017 11:00
Rekonstrukce šaten zaměstnanců
podlimitní Příjem nabídek 27.04.2017 17.05.2017 08:00
Oprava elektroinstalace nemocnice Orlová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2017 05.05.2017 08:00
Dodávka ultrazvukového přístroje pro GYN odd.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2017 10.05.2017 10:00
Projektová dokumentace - NIP a DIOP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2017 10.05.2017 09:00
Dodávka 1 ks sanitního vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2017 11.05.2017 09:00
Dodávka reagencií spojena s bezplatnou výpůjčkou hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců na dobu 5 let
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 04.05.2017 10:00
Dodávka zdravotnické techniky pro dětskou JIP
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 03.05.2017 00:00
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.-Dodávka ergometrického vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2017 18.05.2017 09:00
Oprava havarijního stavu střechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2017 27.04.2017 08:00
Rozšíření zálohovacího systému (Backup)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.04.2017 20.04.2017 09:00
Dodávka vozidla pro rozvoz stravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2017 03.05.2017 09:00
Výměna rozvodů vody
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 26.04.2017 08:00
ČÁST 1 - Ultrazvukový diagnostický přístroj
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2017 16.05.2017 13:00
ČÁST 3 - Artroskopická sestava
nadlimitní Příjem nabídek 04.04.2017 16.05.2017 13:00
všechny zakázky