Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka a instalace přístroje EEG včetně zajištění pozáručního servisu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 11.10.2021 08:00
Zajištění kompletní služby SOC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2021 05.10.2021 09:00
Dodávka troposkopu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 23.09.2021 09:00
Dodávka ERG přístroje
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 22.09.2021 09:00
Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky 3 ks analyzátorů pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu pro CL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 29.09.2021 10:00
Úprava zpevněných parkovacích ploch u Pavilonů H a E
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 09:00
Dodávka pojízdného skiagrafického přístroje
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 30.09.2021 09:00
Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele
podlimitní Příjem nabídek 13.09.2021 15.10.2021 09:00
Dodávka lůžek pro HDS
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2021 16.09.2021 09:00
Dodávka vybavení a nábytku do stomatologických ordinací v SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2021 20.09.2021 09:00
Úprava zástavby vozidla II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2021 20.09.2021 07:00
Modernizace pracovišť v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj – Operativa I
nadlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 18.10.2021 09:00
Dodávka přístrojového vybavení pro pracoviště endoskopie
podlimitní Hodnocení 11.08.2021 27.08.2021 09:00
Revize, opravy a dodávky hasicích prostředků, hydrantů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2021 16.08.2021 08:00
Dodávka videobronchoskopu pro plicní oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2021 23.08.2021 09:00
všechny zakázky