Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 10 ks lůžek, vč. matrací pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2019 02.08.2019 09:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika III
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2019 16.08.2019 10:00
Dodávka zdravotnické techniky pro SZZ Krnov II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 23.07.2019 10:00
Dodávka anesteziologického přístroje pro ARO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 23.07.2019 09:30
Dodávka plicního ventilátoru pro JIP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 23.07.2019 09:00
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2019 09.08.2019 10:00
Dodávka laseru pro endo-urologii a bipolárního endoresektoskopu pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 22.07.2019 10:00
Dodávka urodynamického přístroje pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 22.07.2019 09:30
Odvětrání chodeb 2. a 3. NP budovy "V"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 23.07.2019 13:00
Dodávka ultrazvukového přístroje pro urologické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 22.07.2019 09:00
Dodávka laseru pro ORL výkony
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2019 19.07.2019 09:00
Dodávka a instalace ultrazvuku pro gynekologii
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2019 12.07.2019 08:00
Dodávka a montáž nábytku do novostavby lékárny a onkologie
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2019 17.07.2019 08:30
Studie rekonstrukce ambulantní rehabilitace II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2019 04.07.2019 08:00
Rekonstrukce střechy nad šatnou
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2019 08.07.2019 08:00
všechny zakázky