Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování datacentra s garantovanou bezpečností v nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci II.
podlimitní Příjem nabídek 29.05.2020 16.06.2020 10:00
Odborná údržba a servis zdravotnických prostředků a rozvodů medicinálních plynů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2020 05.06.2020 09:00
Dodávka sanitního vozidla pro Nemocnici ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2020 08.06.2020 09:00
Dodávka stomatologické soupravy a OPG
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2020 29.05.2020 10:00
Zabezpečení koncových stanic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2020 03.06.2020 07:00
Odborná údržba a servis zdravotnických prostředků - anesteziologické přístroje ad.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2020 01.06.2020 09:00
Rekonstrukce výtahů Karviná, Orlová
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 09:00
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – Vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, tvorba bezpečnostních plánů, školení, nácviky a cvičení
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.05.2020 29.05.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Magnetická rezonance – výstavba objektu
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2020 18.05.2020 10:00
Vybudování neurologického ambulantního traktu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2020 18.05.2020 12:00
Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky acidobazického analyzátoru a tromboelastometru pro ARO
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2020 21.05.2020 10:00
„Nitrooční čočky pro operaci katarakty II“
nadlimitní Příjem nabídek 30.04.2020 05.06.2020 09:00
Město Albrechtice – dílčí stavební úpravy 1. a 4. NP (apalická jednotka)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2020 04.06.2020 09:00
Dodávka IT technologie pro provoz CDZ
podlimitní Hodnocení 27.04.2020 21.05.2020 09:00
Pavilon U – chlazení
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2020 22.05.2020 10:00
všechny zakázky