Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka očního laseru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2020 26.02.2020 08:00
Provádění odborné údržby a servisu elektrických polohovatelných lůžek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Sběr, svoz a likvidace, případně výkup, odpadů kategorie O
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 28.02.2020 09:00
Vybavení kanceláří dokumentačních pracovnic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 28.02.2020 14:00
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2020 02.03.2020 10:00
Dodávka trakčního lehátka s el. trakční jednotkou pro RHB
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Dodávka sítnicové kamery pro oční centrum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 26.02.2020 10:00
Dodávka 3 ks mycího a desinfekčního automatu pro neurologické a chirurgické oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 26.02.2020 09:00
Odvoz a likvidace biologicko-anatomického materiálu a převoz těl zemřelých
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 24.02.2020 08:00
Dodání vozidla vedoucího zásahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 26.02.2020 07:00
Dodávky spotřebního materiálu pro analýzu nukleových kyselin, vč. výpůjčky analytického systému pro MKB
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2020 25.02.2020 10:00
Nitrooční čočky pro operaci katarakty
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 06.03.2020 09:00
Next Generation Firewall
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 10.02.2020 10:00
"Zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor k akci - Přístavba a nástavba rehabilitace – nové vyhlášení"
podlimitní Hodnocení 28.01.2020 14.02.2020 09:00
Dodávka zevních fixatérů pro COS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2020 10.02.2020 09:00
všechny zakázky