Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Peroperační RTG C-rameno, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení - II.
nadlimitní Příjem nabídek 19.01.2022 18.02.2022 08:30
Dodávky spotřebního materiálu, vč. výpůjčky 3 ks analyzátorů krevních plynů pro CL a ARO
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2022 03.02.2022 09:00
Svoz a likvidace ostatních odpadů II
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2022 04.02.2022 09:00
Rekonstrukce a modernizace infekčního oddělení - Modernizace přístrojové techniky Infekčního oddělení (přístroje) – monitorovací systém životních funkcí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 25.01.2022 10:00
Výroba propagačních materiálů pro Nemocnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 27.01.2022 10:00
Zajištění dodávky a implementace poštovního serveru a poštovních služeb v hybridním režimu, vč. souvisejících migračních prací. (licence MS Exchange Server, Microsoft CAL, MS Office a technická podpora(onsite), zajištění backup účtů)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 24.01.2022 10:00
Prováděcí projektová dokumentace a výkon autorského dozoru – Přístavba a rekonstrukce dětské JIP
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.01.2022 21.01.2022 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor k akci "Rekonstrukce gynekologické ambulance a rodinného pokoje"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2022 02.02.2022 08:00
Přeprava stravy pro SZZ Krnov
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2022 26.01.2022 09:00
Dodávka serveru NIS, 2 ks switchů a 340 WINDOWS 2019 CAL licencí pro SN v Opavě II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2022 19.01.2022 09:30
Pavilon P – Modernizace chladicí komory II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2022 27.01.2022 09:00
Dodávka třepačky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2022 01.02.2022 09:00
Rekonstrukce Centrální sterilizace
podlimitní Hodnocení 30.12.2021 17.01.2022 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor k akci "Chlazení bloku D" II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2021 21.01.2022 09:00
Výměna podlahových krytin v NsP Karviná-Ráj, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2021 03.01.2022 08:30
všechny zakázky