Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Novostavba lékárny a onkologie – PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.02.2017 02.03.2017 09:00
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2017 23.02.2017 07:00
Dodávka Siftwarových licencí SQL server
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2017 20.02.2017 07:00
Dodávka zdravotnických prostředků pro ošetřovatelskou péči SNO II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2017 13.02.2017 09:00
Pořízení parního autoklávu pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o.
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2017 21.03.2017 11:00
Dodávka phacoemulsifikačního přístroje
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2017 02.03.2017 08:00
Cafeteria systém
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2017 09.02.2017 09:00
Dodávka peroperačního skiaskopického RTG přístroje (C-ramene) pro COS
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2017 01.02.2017 09:00
Dodávka a instalace laserového multifunkčního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2017 16.01.2017 10:00
Dezinfekce pro SNO
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2016 18.01.2017 09:00
Stavební úpravy 1.p.p. Sanatoria Jablunkov a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 15.12.2016 06.01.2017 10:00
Dodávka 3 ks klimatizací pro OKB Karviná
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2016 21.12.2016 07:00
Dodávka infúzní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2016 08.12.2016 10:00
Dodávka infúzní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.12.2016 08.12.2016 10:30
Dodávka obalového materiálů pro centrální sterilizaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2016 08.12.2016 10:00
všechny zakázky