Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Požární zabezpečení objektů A,B,C,D,E - požární ucpávky, požární uzávěry
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 05.03.2018 09:00
Vybavení interiéru NIP a DIOP
podlimitní Příjem nabídek 15.02.2018 07.03.2018 08:00
PD - Osazení termoregulačních ventilů v nemocnici Orlová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2018 26.02.2018 08:00
Dodávka anesteziologického přístroje pro ARO
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 23.02.2018 08:00
Dodávka 3 ks anesteziologických přístrojů pro ARO
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2018 23.02.2018 10:30
Zajištění pravidelného servisu, provádění odborných prohlídek, odborných zkoušek a revizí výtahů SZZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2018 19.02.2018 09:00
Údržba zeleně v areálech NsP Karviná-Ráj
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 16.02.2018 08:00
Dodávka 50 ks repasovaných PC pro SNO a SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2018 14.02.2018 09:00
Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu – jehel a stříkaček
podlimitní Hodnocení 31.01.2018 16.02.2018 09:00
Projektová dokumentace - Přestavba budovy I s napojením na PCHO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.01.2018 09.02.2018 10:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Laboratorní technika
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2018 06.03.2018 09:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. - Endoskopie
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2018 02.03.2018 09:00
Nákup míchačky masa a salátů pro NsP Havířov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2018 29.01.2018 10:00
Dodávka gama detekčního systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2018 30.01.2018 09:00
Výpůjčka kapalinového chromatografu a dodávka specifického spotřebního materiálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2018 23.01.2018 08:00
všechny zakázky