Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup porodní vany pro porodnické oddělení NsP Havířov, p.o. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2019 01.03.2019 07:00
Dodání vozidel RV
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2019 18.03.2019 08:00
Pavilon N - chlazení vybraných místností 3. -5. NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 11.03.2019 11:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. bezplatné výpůjčky dvou nových koagulačních analyzátorů pro HTO
nadlimitní Příjem nabídek 13.02.2019 20.03.2019 08:30
Dodávka nitroočních čoček, vč. bezplatné výpůjčky operační jednotky pro oční oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 11.03.2019 08:30
Poskytování bezpečnostních služeb a ostrahy SNO
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2019 26.02.2019 08:30
Dodávka operačního stolu
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2019 14.02.2019 09:00
Dodávka a montáž digitálního komunikačního systému
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2019 14.02.2019 07:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – přístroj pro zobrazení předního i zadního segmentu oka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2019 14.02.2019 08:00
Dodávka 2 ks stativů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2019 08.02.2019 09:00
ZZS Moravskoslezského kraje- speciální čtyřkolová vozidla-2017
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.01.2019 12.02.2019 07:00
Nemocnice Havířov - ČOV - projekční studie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.01.2019 06.02.2019 07:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Elektromedicína III
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2019 28.02.2019 10:00
Pořízení zdravotnických přístrojů - štěrbinová lampa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2019 30.01.2019 08:00
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Laboratorní technika III
nadlimitní Hodnocení 15.01.2019 19.02.2019 10:00
všechny zakázky