Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání trik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.10.2016 31.10.2016 08:00
Přivolávací systém v nouzi pro NsP Havířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.10.2016 04.11.2016 07:00
Dodávka operačního stolu pro chirurgickou ambulanci.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 03.11.2016 07:00
Dodávka ultrazvukového přístroje pro urologickou ambulanci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2016 03.11.2016 07:00
Pavilon G- stavební úpravy, multifunkční RTG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2016 31.10.2016 11:00
Dodávka autorefraktokeratometru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 03.11.2016 07:00
Dodávka myčky podložních mís pro CHIR JIP II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 01.11.2016 11:00
Dodávka 20 ks notebooků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2016 01.11.2016 10:00
Dodání injekčního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 31.10.2016 08:00
Dodání materiálu pro dýchání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 31.10.2016 08:00
Dodání elektrod EKG
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 31.10.2016 08:00
Dodání obvazového materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 27.10.2016 08:00
Dodání ložního materiálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 27.10.2016 08:00
Dodání rukavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 27.10.2016 08:00
Oprava koupelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2016 27.10.2016 08:00
všechny zakázky