Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy – odběrové a očkovací centrum v SZZ Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 03.11.2021 09:00
Dodávka urogynekologického materiálů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2021 05.11.2021 09:00
Projektová dokumentace - Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 23.11.2021 10:00
Dodávka nemocničních lůžek pro SZZ Krnov
nadlimitní Příjem nabídek 20.10.2021 19.11.2021 08:30
Dodávka lůžek pro ODNP
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.10.2021 27.10.2021 09:00
Dodávka nákladního elektromobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2021 27.10.2021 09:00
Obnova virtuální infrastruktury II
podlimitní Příjem nabídek 18.10.2021 08.11.2021 09:00
Dodávka 2 ks videobronchoskopů
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.10.2021 21.10.2021 09:00
Dodávka serveru NIS, 2 ks switchů, 340 WINDOWS 2019 CAL licencí pro SN v Opavě
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 26.10.2021 10:00
Dodávka tkáňového procesoru a kryostatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2021 04.11.2021 09:00
Dodávky medicinálních a technických plynů, vč. pronájmu lahví
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2021 25.10.2021 10:00
Dodávka osteodenzitometru
podlimitní Hodnocení 08.10.2021 26.10.2021 09:00
Rekonstrukce stávajícího urgentního příjmu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2021 19.10.2021 08:30
Dodávka 2 ks sanitních vozidel pro SN v Opavě
podlimitní Příjem nabídek 07.10.2021 05.11.2021 09:00
Pořízení zdravotnických přístrojů – Semirigidní ureteroskop
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2021 15.10.2021 10:00
všechny zakázky