Veřejné zakázky Moravskoslezského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Moravskoslezský kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel rozvoje Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2016 15.12.2016 09:00
Dodávka infúzní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2016 08.12.2016 10:00
Dodávka infúzní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2016 08.12.2016 10:30
Dodávka obalového materiálů pro centrální sterilizaci
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2016 08.12.2016 10:00
Dodávka a instalace ventilátoru pro neinvazivní ventilační podporu neonatálních a pediatrických pacientů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2016 12.12.2016 11:00
Dodávka a instalace EKG přístrojů a EKG holterů včetně příslušenství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2016 12.12.2016 10:00
Dodávka 2 ks polyfunkčních pracovních jednotek včetně 2 ks vyšetřovacích křesel pro ORL
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2016 14.12.2016 10:00
Dodávka pulsního oxymetru pro neinvazivní měření saturace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.11.2016 06.12.2016 08:00
Dodávka nábytku a interiérového vybavení - oddělení Město Albrechtice
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2016 29.11.2016 10:00
Dodávka a instalace 90 ks lineárních dávkovačů
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2016 08.12.2016 08:00
Shromažďování, odvoz a odstranění odpadů kategorie „ostatní“ pro rok 2017, 2018 a 2019 pro SNO
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2016 23.11.2016 09:00
Svoz a likvidace ostatních odpadů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2016 15.11.2016 08:00
Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2016 14.11.2016 07:00
Dodávky příslušenství k endoskopickým výkonům
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2016 25.11.2016 10:00
Výměna podlahové krytiny - ambul. ORL čekárna
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2016 14.11.2016 07:00
všechny zakázky