Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace a autorský dozor k akci "Stavební úpravy Centrální sterilizace"
Odesílatel Lucie Bujáková
Organizace odesílatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace [IČO: 00534242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.09.2020 10:48:00
Předmět Výzva

Výzva


Přílohy
- Výzva.pdf (48.38 KB)