Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace prostranství u Pavilonů H a E
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2020 08:51:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel opravuje administrativní chybu v ZD bod 10. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace, písm. c) technická kvalifikace odstavec, týkající se limitu pro splnění kvalifikačního předpokladu:
• min. 3 zakázky realizace stavebních prací (úpravy zpevněných ploch) obdobných ve vztahu k předmětu VZ o min. finančním objemu 410 tis. Kč bez DPH nebo ekvivalentu této částky v cizí měně.

Opravená ZD je zveřejněna na E-ZAKu.

S podzravem
Bc. Roxana Otrubová