Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace prostranství u Pavilonů H a E
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.11.2020 13:50:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené Veřejné zakázky tyto informace k zadávací dokumentaci.

DOTAZ č. 1

……………..v ustanovení návrhu smlouvy o dílo je rozpor v čl. IV, odst.1, kde je chybné znění, cituji: IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 14 kalendářních dnů od výzvy objednatele a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Lhůta na realizaci díla je 8 týdnů od dne předání staveniště
Dle našeho názoru mělo být uvedeno, že do 14 kalendářních dnů od výzvy objednatele bude předáno staveniště, nikoliv že bude předáno dokončené dílo.

Rovněž v čl. VI. Platební podmínky jsou rozpory ve způsobu fakturace, a to zda bude jedna konečná faktura (pak je třeba upřesnit DUZP), případně zda bude měsíční fakturace (opět je třeba upřesnit DUZP)
Žádáme zadavatele o úpravu návrhu smlouvy o dílo.

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel upravuje zjištěné rozpory v SoD a současně její upravenou verzi zveřejňuje na profilu zadavatele.

Bc. Roxana Otrubová