Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Poskytování datové služby
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2021 13:21:49
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování datové služby".
S pozdravem

Ing. Martina Bílá
ZZS MSK


Přílohy
- Výzva.pdf (865.83 KB)
- Příloha č.1 Technická specifikace.docx (12.88 KB)
- Příloha č.2 Obchodní podmínky.doc (38.50 KB)