Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup užitkového vozidla - dodávky
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 14:39:23
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v příloze zasílám Sdělení zadavatele, Odpovědi na dotazy uchazeče. V odpovědi na dotazy zadavatel upravil Přílohu č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace a Přílohu č. 4 - Kupní smlouva (Obchodní podmínky) - viz přílohy. Současně byla prodloužena lhůta pro podání nabídky.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Sdělení zadavatele, Odpovědi na dotazy uchazeče.pdf (184.06 KB)
- Aktualizovaná Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (396.65 KB)
- Aktualizovaná Příloha č. 4 - Kupní smlouva.doc (114.00 KB)