Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka RTG diagnostického přístroje pro plicní ambulanci v Bruntále
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2021 09:14:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje vysvětlení, doplnění, změnu ZD č. 1


Přílohy
- Vysvetlenidoplnenizmena ZD c 1_final_signed.pdf (197.39 KB)