Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy v 1.NP pavilonu R pro oddělení následné péče
Odesílatel Alena Knězková
Organizace odesílatele Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace [IČO: 00534188]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2021 15:16:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,
v příloze zasíláme dodatečné informace č.2 a č.3. Nový návrh smlouvy o dílo a výkaz výměr viz. odpověď k dotazu č.3 jsou zveřejněny v sekci "Zadávací dokumentace".
S pozdravem
Alena Knězková


Přílohy
- Dodatečné informace č.2 a č.3.pdf (683.20 KB)