Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení zdravotnických přístrojů – Obnova instrumentária pro urologii – cystoskopy, rigidní optika, sterilizační kontejnery
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 10:49:43
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem "Pořízení zdravotnických přístrojů – Obnova instrumentária pro urologii – cystoskopy, rigidní optika, sterilizační kontejnery" dle přílohy této výzvy a zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele v elektronickém systému EZAK.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (224.41 KB)