Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření gastro ambulance Orlová – vybavení interiéru
Odesílatel Alexandra Stušová
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace [IČO: 00844853]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 10:26:54
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje dodatečné informace a aktualizuje přílohu č. 3 Zadávací dokumentace.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 1_podpis.pdf (204.41 KB)
- akt VZ Gastro interiér - seznam obd. dodávek (příl. 3).xls (40.50 KB)