Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení zdravotnických přístrojů – Monitor vitálních funkcí
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2021 10:58:04
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu dle Zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele a přílohy této Výzvy.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (248.62 KB)