Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava fasády VS Rýmařov II
Odesílatel Martina Bílá
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2021 06:37:34
Předmět Výzva

Dobrý den,
zadavatel Zdravotnická záchranná služba MSK p.o. vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava fasády VS Rýmařov II".
S pozdravem

Ing. Martina Bílá
ZZS MSK


Přílohy
- výzva.pdf (879.98 KB)
- Technické podmínky.pdf (579.28 KB)
- Výkaz výměr.xlsx (46.07 KB)
- příloha č.2 smlouva o dílo.doc (178.50 KB)