Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka HW pro NsP Karviná-Ráj, p.o.
Odesílatel Alexandra Stušová
Organizace odesílatele Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace [IČO: 00844853]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2021 12:54:39
Předmět Výzva k podání nabídky

Dovolujeme si Vás oslovit k podání nabídky ve VZ "Dodávka HW pro NsP Karviná-Ráj, p.o.".

Za případné zpracování předem děkujeme.


Přílohy
- VZ HW - Oznámení o zahájení ZD a Zadávací dokumentace.pdf (2.91 MB)