Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP pro akci Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2022 17:29:46
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání cenové nabídky dle přílohy této Výzvy a Zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (184.45 KB)