Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce prostor bývalé prodejny
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2022 16:05:31
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání cenové nabídky dle přílohy této Výzvy a zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- VZ Rekonstrukce prostor bývalé prodejny - příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (110.20 KB)