Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace Nemocnice Třinec – II. etapa
Odesílatel Radek Hlaváček
Organizace odesílatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace [IČO: 00534242]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2022 12:15:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2_ep.pdf (276.57 KB)