Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka peroperačního RTG C-ramena pro urologické oddělení
Odesílatel Věra Halfarová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.06.2022 09:00:30
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme Vás tímto k účasti na veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Dodávka peroperačního RTG C-ramena pro urologické oddělení.

S pozdravem
Věra Halfarová
referent majetkové správy


Přílohy
- Vyzva k podani nabidky_C-rameno-URO-sig.pdf (944.11 KB)