Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon T - stavební úpravy a přístavba odd. onkologie
Odesílatel Michal Mitura
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2022 10:06:05
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění dotazu:
V příloze č. 3a ZD je uveřejněna složka 01_4_7 LT se specifikací nábytku, ale v soupisu prací se nachází pouze v oddílu SO TZB položka č. 9 LT - lůžková rampa 3 kusy.
Žádáme o upřesnění v jakém rozsahu je požadována LT.
Děkuji

Odpověď zadavatele:
Dodavatel ocení pouze lůžkové rampy v počtu 3 ks v souboru SO TZB.
Návrh LT je pouze koncepční pro budoucí návrh následného lékařského dovybavení oddělení onkologie a není předmětem plnění této veřejné zakázky.