Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pavilon T - stavební úpravy a přístavba odd. onkologie
Odesílatel Michal Mitura
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2022 12:22:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění dotazu je obsaženo v příloze k tomuto vysvětlení/doplnění.

Odpověď zadavatele:

Dotaz 1 - Stavební průzkum – mykologický
Jak je popsáno Technické zprávě je nutná kontrola stávajících nosných dřevěných prvků
krovu, jak z hlediska napadení dřevokaznými houbami a hmyzem tak z hlediska jejich únosnosti.
Počet nosných prvků a jejich rozměry jsou patrné z projektové dokumentace. Předepsaný průzkum
bude možné plnohodnotně provést až po odstranění stávajícího bednění viz. PD.

Dotaz 2 – Vnitřní dveře T 06
V rozpočtu část SO 02b – 1.NP jsou v položkách č. 120 a 122 uvedeny dveře s označením T 07.
Tyto dveře byly posléze v tabulce opraveny na T06. Vždy se jedná o dveře do mokra v počtu 2 ks.
Rozpočet lze ocenit, dveře s označením T07 v rozpočtu budou odpovídat dveřím T06 v tabulce
truhlářských výrobků. Přílohu této zprávy tvoří Příloha č. 6 zadávací dokumentace - obecný popis vnitřních dveří.

Dotaz 3 – Tabulka požárních výrobků
Do zadávací projektové dokumentace nebyla vložena tabulka požárních výrobků. Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o Tabulku Požárních výrobků. Přílohu této zprávy tvoří Příloha č. 7 zadávací dokumentace - Tabulka požárních výrobků


Přílohy
- Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s.pdf (186.94 KB)
- Příloha č. 6 - vnitřní dveře.pdf (49.67 KB)
- Příloha č. 7 - Tabulka požárních výrobků.pdf (238.35 KB)