Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky reagencií a spotřebního materiálu, vč. výpůjčky imunohistochemického barvicího automatu pro oddělení patologie
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.06.2022 09:13:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje změnu ZD č. 1 a to konkrétně úpravu počtu požadovaných vyšetření. Administrativní chybou došlo k uvedení nesprávného počtu požadovaného vyšetření a to 1 200 vyšetření / 1 rok.
Správný počet je 12 000 vyšetření / 1 rok.

Zadavatel zveřejňuje touto změnou dotčené, již opravené dokumenty (ZD, Přílohu č. 1 Návrh KS, Přílohu č. 3 Krycí list, Přílohu č. 7 Cenovou kalkulaci) na profilu zadavatele a současně se tímto omlouvá za případné komplikace.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová
referent majetkové správy