Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka vybavení a nábytku do stomatologické ordinace v Rýmařově
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 08:15:48
Předmět Oprava písařské chyby

Kontrolní činností zadavatele byla zjištěna chyba v ZD a Písemné výzvě k podání nabídek, kde byla nesprávně uvedena lhůta pro podání nabídek (15.7.2022 do 9:00 hod).

Zadavatel tento nesprávný údaj opravil na správný (15.8.2022 do 9:00 hod) do nového znění ZD a Písemné výzvy k podání nabídek, jež je zveřejněno na profilu zadavatele současně s touto zprávou.

Vzhledem k tomu, že jde pouze o nápravu písařské chyby, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.