Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 9: Sterilizátor
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2022 10:42:35
Předmět Re: Prohlídka místa plnění

Znění žádosti:

Rádi bychom se zeptali, zda je v souvislosti s veřejnou zakázkou plánovaná prohlídka místa plnění, a pokud ano, v jakém termínu?

Znění odpovědi:

Zadavatel v důsledku shora uvedeného dotazu umožňuje prohlídku místa plnění a přistoupil ke změně zadávací dokumentace pro tuto část.

Tato změna bude zveřejněna v souladu s ustanovením §99 Zákona včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.