Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 9: Sterilizátor
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 11:18:02
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel sděluje, že umožnil prohlídku místa plnění, jež se v případě zájmu bude konat dne 10. srpna 2022 v 11.00 hod. Upravenou zadávací dokumentaci, včetně bližších podmínek konání prohlídky místa plnění, zveřejňuje zadavatel na svém profilu v sekci Zadávací podmínky. Nově vložený text čl. 12.3. je zvýrazněn podtrženě.