Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 9: Sterilizátor
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2022 12:22:05
Předmět Změna zadávací dokumentace - náhradní termín pro prohlídku místa plnění

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka:

Děkujeme za informaci týkající se prohlídky místa plnění. Bohužel vzhledem k brzkému termínu a probíhajícím dovoleným se prohlídky v uvedeném termínu nemůžeme účastnit, ačkoliv bychom o ni měli veliký zájem. Bylo by možné domluvit se na prohlídce místa plnění v termínu od 15.8.2022?

Znění odpovědi:

Zadavatel v důsledku shora uvedeného dotazu umožní prohlídku místa plnění v náhradním termínu, o kterém bude účastníky informovat. Zadavatel zároveň přistoupil ke změně zadávací dokumentace pro tuto část.

Tato změna bude zveřejněna v souladu s ustanovením §99 Zákona včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.