Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 8: Laparoskopická sestava
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2022 10:01:09
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující odpovědi k části FULL HD záznamové zařízení:

Dotaz účastníka č. 1:

Zadavatel požaduje „FULL HD záznamové zařízení s vestavěným informativním LCD“.

Bude v rámci hodnocení zadavatelem akceptováno záznamové zařízení s externím displejem (13 a více palců) pro větší přehlednost, správu pacientských a možnost kontroly nahraného foto/videa?

Dotaz účastníka č. 2:

Zadavatel požaduje „bezpečnostní vypnutí pro případ výpadku napájení bez ztráty aktuálně nahrávaných dat“.

Bude zadavatelem akceptováno záznamové zařízení, které pro případ výpadku elektrického proudu umožňuje kapitolování záznamu

Odpověď zadavatele na oba dotazy:

Účastníkem navrhovaná řešení nebudou zadavatelem akceptována. Zadavatel trvá na technickém řešení uvedeném v zadávacích podmínkách.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.