Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ č. 4 - Přístroje 2022 - ČÁST 1: Operační stoly a světla
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 10:18:08
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel k tomuto dotazu sděluje, že upravil znění Minimálních technických podmínek, jež je zveřejňováno společně s touto odpovědí, kdy změna je pro snazší srozumitelnost vyznačena v předmětné příloze formou revizí.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení a úpravu technických podmínek, jež nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.