Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 2: Operační stoly a světla
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.08.2022 10:55:47
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka

Rádi bychom požádali o upřesnění zadávací dokumentace k předmětné zakázce.

Zadavatel v rámci zakázky požaduje přípravu pro kamerový systém. Má být tedy součástí cenové nabídky i HD kamera?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel požaduje 1 ks přemístitelné HD kamery, která bude libovolně připojitelná do kteréhokoliv z nabízených světel, u kterého je příprava požadována. K této kameře zadavatel požaduje dodat 5 ks sterilizovatelných rukojetí.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.