Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 6: Přístroj pro měření hemodynamických parametrů
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2022 09:39:22
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - část 6 Přístroj pro měření hemodynamických parametrů

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka č. 1:

Dovolujeme si Vás požádat o vysvětlení zadávací dokumentace pro tuto veřejnou zakázku část 6: Přístroj pro měření hemodynamických parametrů. Ve specifikaci minimálních technických podmínek jsou mimo jiné uvedeny tyto parametry:

• Měření hemodynamických parametrů pomocí snímače transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem (senzor Volume View)

Dotaz: Senzor Volume View je obchodní název jedné konkrétní technologie jednoho výrobce na světovém trhu, přičemž výroba této technologie je již zastavena. Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj, který disponuje katetrem transpulmonární termodiluce fyziologickým roztokem, avšak bez senzoru Volume View?

Dotaz účastníka č. 2:

• Možnost kontinuálního měření základních hemodynamických parametrů pomocí snímače z arteriální linky v režimu automatické kontinuální samokalibrace (senzor FloTrac)

Dotaz: Podobně jako v předcházejícím případě se jedná doslova o konkrétní technologii jednoho výrobce na světovém trhu. Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s manuální/automatickou kalibrací pomocí snímače z arteriální linky?

Dotaz účastníka č. 2:

• Dotyková obrazovka s barevným displejem o úhlopříčce min. 10"
Různí výrobci mají různou konstrukci a také různé velikosti displejů. Různá velikost displejů není určující pro přehledné zobrazení a čitelnost sledovaných hodnot, vždy záleží na grafickém zpracování konkrétního výrobce. I dobře zvolená menší obrazovka může být ve výsledku proto přehlednější než jiná větší.

Dotaz:
Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům akceptovat nabídku monitoru s úhlopříčkou min. 8‘‘ ?

Znění odpovědi zadavatele:

Zadavatel v důsledku shora uvedených dotazů přistoupil ke změně zadávacích podmínek uvedených v příloze – Minimální technické podmínky pro část 6.

Tato změna bude zveřejněna v souladu s ustanovením §99 Zákona včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek.