Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Přístroje 2022 - I. - ČÁST 10: Nové medicínské zdrojové mosty a stativy
Odesílatel Pavel Pěnkava
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2022 13:56:39
Předmět Odpověď zadavatele na žádost o vysvětlení ZD

Dobrý den,

zadavatel v reakci na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace sděluje následující:

Dotaz účastníka č. 1:

Předpokládáme stejné umístění stropních stativů jako stávajících. Je to tak v pořádku?
Odpověď zadavatele:

Ano, umístění bude stejné

Dotaz účastníka č. 2:

Žádáme o specifikaci druhů a počtu stávajících silnoproudých obvodů ve stativu. Dle zadání předpokládáme nemalé rozšíření počtu zásuvek oproti stávajícímu, které může mít vliv na stávající stav. Předpokládáme, že pro případné rozšíření obvodů jsou v rozvaděči a v jiných zařízeních rezervy.
Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvedl počty silnoproudých zásuvek v technické specifikaci. Jedná se o stejný počet, jako u stávajících stativů, který je plně dostačující.

Dotaz účastníka č. 3:

Předpokládáme, že zprovoznění (zapojení, oživení) slaboproudých zásuvek RJ45 je na straně zadavatele, který svoji síť spravuje. Místo napojení předpokládáme u kotvení v podhledu, kde budou vyvedeny kabely od zásuvek osazených na stativu. Je to tak v pořádku?
Odpověď zadavatele:

Ano, toto řešení je vyhovující.

Vzhledem k tomu, že jde o vysvětlení, jež nemění požadavky na parametry soutěženého plnění, a nemá vliv na okruh účastníků, nedochází k prodloužení lhůty pro podávání nabídek.