Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání obvazového materiálu
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 11:00:21
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "dodání obvazového materiálu".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- výzva obvazový.pdf (852.86 KB)
- Příloha č.1 Kupní smlouva.doc (86.50 KB)
- Příloha č. 2 kalkulace ceny.xls (28.00 KB)