Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání elektrod EKG
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 11:02:02
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "dodání elektrod EKG".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- výzva elektrody.pdf (847.89 KB)
- Příloha č.1 Kupní smlouva.doc (76.50 KB)
- Příloha č. 2 kalkulace ceny.xls (27.50 KB)