Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání materiálu pro dýchání
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 11:04:32
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "dodání materiálu pro dýchání".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- výzva dýchání.pdf (784.97 KB)
- Příloha č.1 Kupní smlouva část č.1.doc (77.50 KB)
- Příloha č.1 Kupní smlouva část č.2.doc (78.00 KB)
- Příloha č. 2 kalkulace ceny část č.1.xls (29.00 KB)
- Příloha č. 2 kalkulace ceny část č.2.xls (27.00 KB)