Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání injekčního materiálu
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 11:06:28
Předmět Výzva

Zadavatel ZZS MSK p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "dodání injekčního materiálu".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- výzva injekční.pdf (853.02 KB)
- Příloha č.1 Kupní smlouva.doc (88.00 KB)
- Příloha č. 2 kalkulace ceny.xls (29.50 KB)