Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Likvidace nebezpečného odpadu
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 09:06:10
Předmět Výzva k podání nabídky

Dobrý den,
vyzýváme vás k podání nabídky na likvidaci nebezpečného odpadu dle přílohy této Výzvy a zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (185.39 KB)