Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení SZZ Krnov – zřízení krevního odběrového místa
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 14:04:41
Předmět Termín prohlídky místa plnění

Ve Výzvě k podání nabídky byl nesprávně uveden termín prohlídky místa plnění dne 29. 11. 2020, přičemž správný termín je samozřejmě dne 29. 11. 2022. Opravená Výzva je zveřejněna na profilu zadavatele.
Omlouváme se tímto za administrativní pochybení.