Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SZZ Krnov – zřízení krevního odběrového místa
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 14:43:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel zveřejňuje v rámci Přílohy č. 6 také Technickou zprávu a Výpis výrobků, obsahující i informace o vnitřním vybavení, které ovšem není předmětem VZ.
Zadavatel upozorňuje, že předmětem VZ NENÍ část VNITŘNÍ VYBAVENÍ - Příloha č. 5a Výkaz výměr_souhrnný, část architektonicko stavební řešení - položky číslo 70-78 - A TYTO POLOŽKY NEBUDOU ÚČASTNÍCI ZŘ NACEŇOVAT.