Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení SZZ Krnov – zřízení krevního odběrového místa
Odesílatel Roxana Otrubová
Organizace odesílatele Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace [IČO: 00844641]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2022 07:28:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Na základě požadavku účastníka ZŘ poskytuje zadavatel k výše uvedené VZ tyto informace.

DOTAZ č. 1

Prosím o informaci z jakého materiálu a jak pevné mají být dveře harmonika.

ODPOVĚĎ č. 1

Dveře harmonika byly zrušeny, nebudou součástí stavby.

Zadavatel zveřejňuje na svém Profilu upravenou Přílohu č. 5a Výkaz výměr (položkový rozpočet) – souhrnný.

S pozdravem
Bc. Roxana Otrubová