Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 2 ks dialyzačních křesel pro hemodialyzační oddělení SN v Opavě
Odesílatel Věra Halfarová
Organizace odesílatele Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace [IČO: 47813750]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2022 09:20:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Odpověď č. 1


Přílohy
- VDZ ZD c 1-kreslo-HDS_sig.pdf (398.93 KB)