Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výpůjčka turbidimetrického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení speciálních proteinů II
Odesílatel Monika Kostková
Organizace odesílatele Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace [IČO: 00844853]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2023 12:21:49
Předmět Výzva k podání nabídky

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání nabídky v rámci VZ Výpůjčka turbidimetrického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení speciálních proteinů II.
Děkujeme za případné zpracování.


Přílohy
- Příloha č.1. ZD - Oznámení o zahájení zadávacího řízení.pdf (3.54 MB)