Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce myčky VS Karviná
Odesílatel Martina Doležalová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace [IČO: 48804525]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2023 12:46:57
Předmět Výzva

Zadavatel Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce myčky VS Karviná".
S pozdravem

Ing. Martina Doležalová
ZZS MSK


Přílohy
- výzva.pdf (825.34 KB)
- Příloha č.1- PD.zip (5.51 MB)
- Příloha č.1- Technická specifikace.zip (634.18 KB)
- Příloha č.1- výkaz výměr.xlsx (507.62 KB)
- Příloha č.2- SOD.docx (128.62 KB)