Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení zdravotnických přístrojů – Transportní vícesegmentová lehátka
Odesílatel Pavel Švarc
Organizace odesílatele Nemocnice Havířov, příspěvková organizace [IČO: 00844896]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2023 13:50:49
Předmět Výzva

Dobrý den,
vyzýváme vás k předložení cenové nabídky dle přílohy této Výzvy a Zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Pavel Švarc


Přílohy
- Příloha č. 1 - Oznámení a Zadávací dokumentace.pdf (247.33 KB)